Tax Free

TAX FREE KUPOVINA USLOVI KUPOVINE I POVRACAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE - REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju) - kupac placa robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veca od 150 EUR  po srednjem kursu NBS, pri cemu prodavac izdaje:

 •  fiskalni racun u punom iznosu
 •  popunjen obrazac REF 4 u tri primerka
 •  faktura na ime i prezime kupca
 •  
 • OBAVEZE KUPCA - da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine - da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu.
 •  
 • POVRACAJ PDV-a - izvršiti samo u slucaju ako su ispunjeni sledeci uslovi:
 •  
 • kupac dostavlja prodavcu originalni racun i REF 4 obrazac overen od strane carine
 •  
 • pravo na povracaj pdv-a se ostvaruje iskljucivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.
 •  
 • USLOVI KUPOVINE I POVRACAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE
 •  
 • Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i medunarodne organizacije ostvarile pravo na povracaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uredaja prilože sledeca dokumenta: AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade - SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili medunarodne organizacije - potvrda reciprociteta o oslobadanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
 •  
 • LICNE POTREBE NOSIOCA PRAVA - LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili medunarodne organizacije - potvrda reciprociteta o oslobadanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova) - kopija diplomatske licne karte osobe ovlašcene za kupovinu MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije) - PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni racun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a.